Våra försäkringsområden

Företagsförsäkring

Varje bransch och varje företag har sina speciella behov av försäkringar. Allt beror på vilken verksamhet som bedrivs och hur stort företaget är. Vi hjälper dig att hitta den bästa försäkringslösning för din verksamhet.

      Fordon & Transportförsäkring

Vilken motorförsäkring du behöver beror dels på den verksamhet du bedriver och dels på vilken typ av fordon företaget har. Oavsett fordonstyp eller verksamhet ser vi till att företagets fordon är rätt försäkrade.

Fastighetsförsäkring

Försäkringen är till för dig som fastighetsägare eller representant i en förening som sköter om bostäder, byggnader eller mark. Vi hjälper dig att hitta den bästa försäkringslösning för er fastighet.

VÅR FÖRSÄKRINGSKUNSKAP BLIR DIN TRYGGHET 

 Örnen Försäkringsförmedling är en personlig försäkringsförmedlare. 
 Kunskap, Tillgänglighet och Trygghet är våra värdeord.
 
 Vi säljer inga försäkringar, vi köper dem åt er. Kunskap är vår största styrka och den använder vi när vi tar fram de bästa försäkringslösningarna. 

 Med Örnen får ni en överblick över företagets försäkringar och alltid bäst försäkringsvillkor till bästa premie. Det innebär Trygghet för företaget. 

 Örnen fungerar som en extern försäkringsavdelning för ert företag. Ni får en egen personlig ”försäkringsman” som hjälper er med alla försäkringsfrågor som dyker upp i verksamheten. Tillgänglighet kallar vi det. 

 Hos Örnen Försäkringsförmedling är varje företag unikt, välkommen du också!

Lägenhet Direkt - 500 hyresvärdar i Stockholm

Lägenhet Direkt - 500 hyresvärdar i Stockholm